DECAL KITS(EURO@^2020 TITANIUM GRAY)

DECAL KITS(EURO@^2020 TITANIUM GRAY)

No.
P/N( SKU )
Part Name
Price
01
5UW2-190040-10000
DECAL ASSY
73.38 €
P/N(SKU): 5UW2-190040-10000
Price: 73.38 €
02
5UW2-190002-10000
REAR LH DECAL, CARGO BOX
25.72 €
P/N(SKU): 5UW2-190002-10000
Price: 25.72 €
03
5UW2-190003-10000
REAR RH DECAL, CARGO BOX
25.72 €
P/N(SKU): 5UW2-190003-10000
Price: 25.72 €
04
5UR0-190801-10000
FRONT LH DECAL, CARGO BOX
9.65 €
P/N(SKU): 5UR0-190801-10000
Price: 9.65 €
05
5UR0-190804-10000
FRONT RH DECAL, CARGO BOX
9.65 €
P/N(SKU): 5UR0-190804-10000
Price: 9.65 €
06
5UR0-190803-10000
LOWER LH DECAL, CARGO BOX
1.61 €
P/N(SKU): 5UR0-190803-10000
Price: 1.61 €
07
5UR0-190806-10000
LOWER RH DECAL, CARGO BOX
1.61 €
P/N(SKU): 5UR0-190806-10000
Price: 1.61 €
08
5UR0-190807-10000
LH EPS DECAL
0.53 €
P/N(SKU): 5UR0-190807-10000
Price: 0.53 €
09
5UR0-190808-10000
RH EPS DECAL
0.53 €
P/N(SKU): 5UR0-190808-10000
Price: 0.53 €
10
5UR0-190809
CFMOTO STICKER
1.07 €
P/N(SKU): 5UR0-190809
Price: 1.07 €